Psikolog olmak için gereken özellikler

Psikolog olmak için gereken özellikler

Psikolog olmak için gereken özelliklerPsikolog anlatımı fazla olan bir meslek olamaktadır. Hayvan ve İnsan hareketleri yapı ve süreçlerini, tecrübe ve rasat bu gibi bilimsel yöntemleri kullanarak incelemekte olan, gelişim sorunlarının ve davranış bozukluklarının tanı ve tedavisi yönünde faaliyetlerde bulunan kişilerdir diyebiliriz psikolog için. Psikolog olabilmek için dört senelik fakültelerin ilgili bölümlerden mezun olabilmek gerekir. Psikologlar eğitimlerine devam ederek akademik kariyer edinebilmeye yönelebilirler. Psikologların mesleklerine başladıktan sonra sadece hastanelerde çalıştığı düşünülmektedir. Fakat psikologlar okullarda ve daha bir çok kurumlarda iş bulabilirler. Okullarda bilhassa rehberlik hizmeti sağlayan psikologların küçükler üstünde görevi büyüktür. Psikolog olmak isteyenlerin bir takım özelliklere de sahip olmaları gerekmekte. Bunlar,

– Aritmetik akıl yürütebilme özelliği, – Üst düzeyde genel ve sözel yeteneğe sahip olma,
– Mantıksal bağlantı kurabilmek,
-işbirliğine açık,
-Sabırlı tutarlı ve özgüveni yüksek olma özelliğidir. Çünkü insanlarla yakından iletişim kurmayı gerektiren bu iş sabır gerektirmekte olan bir meslektir.
Bu mesleği seçmek isteyenlerin daima yukarıda saydığımız şartları yerine getirebilmesi her zaman gerekmektedir.


Yorum Yap!